• jedná se o inovativní metodu opravy čepového uložení v mobilitě a rychlosti
  • výhody metody obrábění je vysoká přesnost, což zaručuje souosost obráběných děr od ø 45 mm do ø 400 mm
  • neopomenutelný klad spočívá v mobilitě, čímž odpadá nákladný převoz do servisu