Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci a návštěvníci, 

Společnost NOVAPOL technology s.r.o. si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů, a tímto deklarujeme, že osobní údaje Subjektů zpracováváme, zabezpečujeme a uchováváme podle podle požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů neboli “GPDR”, které je účinné ode dne 20. Května 2018. 

Veškeré podrobnosti včetně toho, komu Vaše osobní údaje předáváme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše práva spojená, si může přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. 

Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů , pokud při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s právním řádem. 

Žádost subjektů údajů, která je připravena k vyplnění v sídle společnosti. 

V případě, že budete mít k ochraně Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz či připomínku , neváhejte se,  prosím obrátit na naši adresu 

 

Adresa provozovny: Litoměřická 326, 411 41 Žitenice

Přejít nahoru