a) Soustružení

b) Horizontální obrábění

c) Frézování